Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (2009 / FSS)

Dle vyhlášky MŠMT č. 343 ze dne 11. července 2002 o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a vyhlášky č. 276 ze dne 26. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., vydává Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
Informace o výsledcích přijímacího řízení uchazečů o studium na FSS OU v Ostravě pro akademický rok 2009/2010.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkoušky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech se konaly ve dnech 2. − 3. 6. 2009.

Forma přijímací zkoušky:

 • Bakalářský studijní program prezenční, obor Sociální práce – písemný test OSP (obecné studijní předpoklady - SCIO testy)
 • Bakalářský studijní program kombinovaný, obor Sociální práce – písemný test (test základů společenských věd, test orientace v předepsané oborové literatuře).
 • Navazující magisterský program prezenční, obor Sociální práce – písemný test (test znalosti Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci, test orientace v předepsané oborové literatuře)
 • Navazující magisterský program prezenční, obor Management organizací služeb sociální práce – písemný test (test znalosti Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci, test orientace v předepsané oborové literatuře)

Přijímací komise zasedala dne 17.6.2009.

Bakalářský studijní program kombinovaný, obor Sociální práce : vyhodnocení písemné zkoušky

Písemný test studijních předpokladů měl 1 variantu A, test se skládal ze dvou částí. Správné odpovědi obou částí jsou ke stažení zde.

Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi.
Maximum bodů, které mohl uchazeč získat, bylo 120 bodů.

 • Test základů společenských věd obsahoval 55 uzavřených testových otázek.
  Max. dosažitelný počet bodů: 55 (1bodové ohodnocení)
 • Test orientace v předepsané oborové literatuře obsahoval 30 uzavřených (1 bodové ohodnocení) a 15 otevřených otázek (35 bodů – bodové rozmezí 1-3 body)
  Max. dosažitelný počet bodů: 65

Získaný počet bodů byl jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium jako podkladu pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Navazující magisterský program prezenční, obor Sociální práce : vyhodnocení písemné zkoušky

Písemný test studijních předpokladů měl 1 variantu A, test se skládal ze dvou částí.
Správné odpovědi - první část, druhá část.

Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi.
Maximum bodů, které může uchazeč získat, bylo 80:

 • Test znalosti Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci obsahoval 40 otázek, z toho 10 otevřených (30 otázek bylo hodnoceno 1 bodově, 10 otázek 30 body v rozmezí 1-6 bodů).
  Max. dosažitelný počet bodů: 60
 • Test orientace v předepsané oborové literatuře obsahoval 20 uzavřených otázek (1 bodové ohodnocení).
  Max. dosažitelný počet bodů: 20

Získaný počet bodů byl jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium jako podkladu pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Navazující magisterský program prezenční, obor Management organizací služeb sociální práce : vyhodnocení písemné zkoušky

Písemný test studijních předpokladů měl 1 variantu A, test se skládal ze dvou částí.
Správné odpovědi - první část, druhá část.

Výsledek písemného testu byl vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi.
Maximum bodů, které může uchazeč získat, bylo 80:

 • Test znalosti Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci obsahoval 40 otázek, z toho 10 otevřených (30 otázek bylo hodnoceno 1 bodově, 10 otázek 30 body v rozmezí 1-6 bodů).
  Max. dosažitelný počet bodů: 60
 • Test orientace v předepsané oborové literatuře obsahoval 20 uzavřených otázek (1 bodové ohodnocení).
  Max. dosažitelný počet bodů: 20

Získaný počet bodů byl jediným kritériem pro sestavení pořadí uchazečů o studium jako podkladu pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022