Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (FSS / 2009)

Seznamy uchazečů jsou vytvořeny po řádném termínu přijímacího řízení, náhradní termín nebyl realizován.

Právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které uchazeč obdrží poštou do vlastních rukou.

Fakulta neposkytuje informace na základě telefonátu nebo e-mailu.

Studijní programStudijní obor
Sociální politika a sociální práce
B6731
Sociální práce - prezenční
Sociální práce - kombinované
Sociální politika a sociální práce
N6731
Sociální práce
Management organizací služeb sociální práce
Sociální politika a sociální práce
P6731
Sociální práce - prezenční
Sociální práce - kombinované

Poznámka: Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Legenda:

  • 10 - přijat na základě výsledků přijímací zkoušky
  • 11 - navržen na přijetí
  • 20 - nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
  • 30 - nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
  • 90 - nedostavil se k přijímacímu řízení

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022