Pozvánka na zasedání AS FSS OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


19. února 2024 od 10:00 hodin v místnosti B 210


Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Projednání a schválení Plánu realizace SZ na 2024 (materiál vložen do MS Teams)
  3. Projednání a schválení Fondů pro rozvoj kvality výuky, internacionalizace a vědy a výzkumu na rok 2024 (materiál vložen do MS Teams)
  4. Organizační a různé

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2024