Promoce Fakulty sociálních studií OU

Ve dnech 11. září 2023 a 12. září 2023 se v aule Ostravské univerzity uskutečnily promoce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

Promoční slib složili absolventi navazujících magisterských i bakalářských studijních programů, kterým byly v rámci slavnostních obřadů předány diplomy paní děkankou doc. PhDr. Alicí Gojovou, Ph.D. a paní proděkankou pro zahraniční a vnější vztahy doc. Mgr. Marií Špiláčkovou, Ph.D. za účasti prorektorky pro studium a celoživotní vzdělávání doc. Mgr. et Mgr. Aleny Seberové, Ph.D. a dalších akademických hodnostářů.

Někteří absolventi byli také oceněni za vynikající vysokoškolskou kvalifikační práci a v průběhu ceremonie obdrželi Cenu děkanky.

Všem absolventům gratulujeme a do života jim přejeme vše nejlepší!

Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU
Promoce Fakulty sociálních studií OU

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 09. 2023