Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí Centra pro podporu projektů

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení:

 • vedoucího Centra pro podporu projektů

Požadavky:

 • min. vysokoškolské vzdělání
 • organizační a komunikační schopnosti
 • zkušenost s přípravou projektových žádostí a řízením projektů
 • tvůrčí aktivita
 • schopnost motivovat a vést kolektiv
 • morální a občanská bezúhonnost

Pracovní úvazek:

 • 40 %

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. srpna 2017

Požadované dokumenty:

 • přihláška do výběrového řízení
 • motivační dopis
 • osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 14. července 2017 zaslali přihlášku s požadovanými dokumenty na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava