Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí Katedry sociálních věd

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení:

 • vedoucího Katedry sociálních věd

Požadavky:

 • min. ukončené doktorské studium v sociálně vědním či zdravotně sociálním oboru
 • organizační schopnosti
 • tvůrčí aktivita
 • schopnost motivovat a vést kolektiv
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost
 • morální a občanská bezúhonnost

Pracovní úvazek:

 • 100%

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • září 2017

Požadované dokumenty:

 • přihláška do výběrového řízení
 • motivační dopis
 • osobní dotazník soubor xls 0,00 MB
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • přehled publikační a tvůrčí činnosti s důrazem na výstupy za posledních 5 let

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozvaní pouze vybraní uchazeči.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 30. dubna 2017 zaslali přihlášku s požadovanými dokumenty na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava