Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 • odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii,
  pracovní úvazek 100% na Katedře sociálních věd, akademický pracovník

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2016

Požadavky:

Požadované vzdělání a praxe:

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • Ukončení doktorské studium v oboru sociologie
 • Aktivní vědecká a publikační činnost v oboru
 • Jazykové znalosti: angličtina
 • Předpoklady pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost
 • Morální a občanská bezúhonnost

Pracovní smlouva:

 • Doba určitá

Přihlášky:

Přihlášky doložením ověřených dokladů o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem a stručným profesním životopisem s přehledem dosavadní praxe zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 30. dubna 2016 (datum doručení na FSS OU).

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozvaní pouze vybraní uchazeči.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava