Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na psychologii osobnosti, vývojovou psychologii, sociální psychologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 • odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na psychologii osobnosti, vývojovou psychologii, sociální psychologii,
  pracovní úvazek 100% na Katedře sociálních věd, akademický pracovník

Předpokládaný nástup:

 • 1. února 2016

Kvalifikační požadavky:

Požadované vzdělání a praxe:

 • Postgraduální vzdělání v oboru psychologie, případně doktorské studium psychologie před dokončením
 • Výzkumná i odborná orientace v oblasti psychologie osobnosti, vývojové a sociální psychologie
 • Orientace a aktivní zkušenost v kvalitativní i kvantitativní metodologii výzkumu v psychologii či v jiném blízkém oboru
 • Publikační činnost v oblasti psychologie
 • Praxe v oboru vítána
 • Pedagogická praxe na VŠ v požadovaném oboru vítána
 • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka

Pracovní smlouva:

 • Doba určitá

Přihlášky:

Přihlášky doložením ověřených dokladů o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem a stručným profesním životopisem s přehledem dosavadní praxe zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 22. listopadu 2015 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava