Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent v oboru Sociální práce se zaměřením na teorie a metody sociální práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení:

 • 1 místo docenta v oboru Sociální práce se zaměřením na teorie a metody sociální práce
  na Katedře sociální práce, pracovní úvazek 100%

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • habilitace v oboru sociální práce
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru
 • jazykové znalosti: angličtina
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost
 • morální a občanská bezúhonnost

Pracovní úvazek:

 • 100%

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 15. září 2015

Pracovní smlouva:

 • doba neurčitá

Požadované dokumenty:

 • písemná přihláška do výběrového řízení
 • motivační dopis
 • osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • přehled publikační činnosti

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozvaní pouze vybraní uchazeči.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracní pozici, aby do 22. června 2015 zaslali požadované dokumenty na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava