Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na zdravotnictví a zdravotně sociální péči

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení:

 • Odborný asistent se zaměřením na zdravotnictví a zdravotně sociální péči,
  úvazek 100% na Katedře sociálních věd, akademický pracovník

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2015

Kvalifikační požadavky:

 • absolutorium magisterského studijního oboru nelékařské zdravotnické profese /zdravotnický pracovník s aktivní registrací MZ a odbornou praxí minimálně 3 roky s preferencí v oblasti zdravotně sociální péče nebo
 • absolutorium magisterského oboru sociální práce se zdravotnickým profilem jednoznačně prokázaným v seznamu absolvovaných předmětů oboru, s odbornou praxí minimálně 3 roky v oblasti zdravotně sociální péče nebo
 • absolutorium magisterského oboru příbuzného s výše uvedenými, s odbornou praxí minimálně 3 roky v oblasti zdravotně sociální péče.
 • Publikační činnost v oblasti zdravotně sociální péče
 • Vědecko-výzkumná činnost v oblasti zdravotně sociální péče
 • Praxe v oboru
 • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Pečlivost, samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

Pracovní smlouva:

 • Doba určitá

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem a stručným profesním životopisem s přehledem dosavadní praxe zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 20. června 2015 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava