Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení:

 • odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce,
  pracovní úvazek 100% na Katedře sociální práce, akademický pracovník

Předpokládaný nástup:

 • říjen 2015 (dle dohody)

Kvalifikační požadavky:

 • Magisterské vzdělání v oboru sociální práce
 • Praxe v oboru sociální práce
 • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Praxe ve vedení týmu
 • Pečlivost, samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

Pracovní smlouva:

 • Doba určitá

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem a stručným profesním životopisem s přehledem dosavadní praxe zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 15. března 2015 (datum doručení na FSS OU).

Výběrového řízení je jednokolové. V distančním kole posoudí komise všechny platné přihlášky a na základě dodaných podkladů vybere kandidáta.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava