Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na sociální práci se specifickými cílovými skupinami - osobami závislými na návykových látkách

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení následujícího pracovního místa:

 • Odborný asistent se zaměřením na sociální práci se specifickými cílovými skupinami - osobami závislými na návykových látkách,
  pracovní úvazek 50% na Katedře sociální práce, akademický pracovník

Předpokládaný nástup:

 • 1. června 2014

Kvalifikační požadavky:

 • Magisterské vzdělání v oboru sociální práce
 • Publikační a vědecko-výzkumná činnost v oblasti sociální práce se specifickými cílovými skupinami
 • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Praxe ve vedení týmu
 • Pečlivost, samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

Pracovní smlouva:

 • Doba určitá

Přihlášky:

doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem a stručným profesním životopisem s přehledem dosavadní praxe zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 15. dubna 2014 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava