Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent se zaměřením na obecnou psychologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení č.j. OU-61586/20-2013 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo docenta se zaměřením na psychologii,
  pracovní úvazek 50% na katedře Sociálních věd.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • habilitace v oboru psychologie
 • specializace v psychologii obecné, sociální, vývojové a psychologii osobnosti
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru
 • jazykové znalosti: angličtina
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost
 • morální a občanská bezúhonnost

Mzdové podmínky:

 • 4. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU v Ostravě

Pracovní úvazek:

 • 50%

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2014

Požadované dokumenty:

 • přihláška do výběrového řízení
 • motivační dopis
 • osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • přehled publikační činnosti

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozvaní pouze vybraní uchazeči.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracní pozici, aby do 31. července 2013 zaslali požadované dokumenty na adresu:

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava