Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce pověřený vedením Centra praxí

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

  • odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce pověřený vedením Centra praxí,
    pracovní úvazek 100%, akademický pracovník

Předpokládaný nástup:

  • 1. září 2013

Kvalifikační požadavky:

  • Magisterské vzdělání v oboru sociální práce
  • Praxe v oboru sociální práce minimálně 2 roky
  • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
  • Komunikační a organizační schopnosti
  • Praxe ve vedení týmu
  • Pečlivost, samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem a stručným profesním životopisem s přehledem dosavadní praxe zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 30. dubna 2013 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava