Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností v oboru sociologie se zaměřerním na obecnou sociologii a metodologii výzkumu v sociálních vědách

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení:

  • 1 pracovního místa na pozici odborného asistenta s vědeckou hodností v oboru sociologie se zaměřerním na obecnou sociologii a metodologii výzkumu v sociálních vědách,
    (pracovní úvazek 0,5)

Předpokládaný nástup:

  • 17. září 2012 (na dobu určitou do 16. září 2013)

Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru,
  • pedagogická činnost v příslušném oboru,
  • prokazatelné předpoklady dalšího odborného růstu.

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem a stručným profesním životopisem zasílejte písemně a elektronicky na adresu personálního oddělení Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 24. srpna 2012 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava