Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení:

  • místa odborného asistenta se zaměřením na praxi sociální práce
    (pracovní úvazek 100%)

Předpokládaný nástup:

  • 1. září 2011

Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru,
  • pedagogická činnost v příslušném oboru,
  • prokazatelné předpoklady dalšího odborného růstu.

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem a stručným profesním životopisem zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 31. května 2011 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava