Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry sociální práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení:

  • místa vedoucího katedry sociální práce
    (pracovní úvazek 100%)

Předpokládaný nástup:

  • 14. února 2011

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru,
  • pedagogická činnost v příslušném oboru,
  • zahájené nebo ukončené doktorandské studium,
  • účast na vědeckovýzkumné a publikační činnosti,
  • prokazatelné předpoklady dalšího vědeckého růstu,
  • předpoklady pro aktivní vědeckou a publikační činnost.

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem pedagogické a publikační činnosti zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 3. února 2011 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava