Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na metodologii sociálně vědního výzkumu

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

  • odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na metodologii sociálně vědního výzkumu

Katedra sociální práce

    místo: odborný asistent s vědeckou hodností (pracovní úvazek 0,5)

Předpokládaný nástup:

  • 1. září 2010.
  • Na dobu určitou do (předpoklad): 31. srpna 2012

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ v příslušném oboru
  • pedagogická činnost v oboru
  • ukončené doktorandské studium
  • účast na vědeckovýzkumné a publikační činnosti
  • prokazatelné předpoklady dalšího vědeckého růstu.

Přihlášky:

doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem pedagogické a publikační činnosti zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií OU do 18. června 2010 (datum doručení na FSS).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava