Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce a sociální patologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení:

Katedra sociální práce

  • místo odborného asistenta se zaměřením na praxi sociální práce a sociální patologii
    (pracovní úvazek 100 %)

Předpokládaný nástup:

  • 1. únor 2010

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru
  • aktivní publikační činnost v oboru

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem publikační a pedagogické činnosti zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií OU do 4. ledna 2010 (datum doručení na FSS).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava