Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na metodologii sociálně vědního výzkumu a sociologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení:

Katedra sociální práce

  • místo odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na metodologii sociálně vědního výzkumu a sociologii
    (pracovní úvazek 50 %)

Předpokládaný nástup:

  • 15. únor 2010

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru zaměřeném na metodologii výzkumu
  • udělení akademického titulu Ph.D. v doktorském studijním programu sociologie
  • aktivní pedagogická, vědecká a publikační činnost v oboru

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem publikační a pedagogické činnosti zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií OU do 11. prosince 2009 (datum doručení na FSS).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava