Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry metod sociální práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení

  • 1 místo vedoucího katedry metod sociální práce na 100 % pracovní úvazek pro katedru metod sociální práce.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

  • 1. listopadu 2009

Požadavky:

  • VŠ v příslušném oboru
  • pedagogická činnost v oboru
  • zahájené nebo ukončené doktorandské studium
  • účast na vědeckovýzkumné a publikační činnosti
  • prokazatelné předpoklady dalšího vědeckého růstu.

Přihláška:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem pedagogické a publikační činnosti zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií OU do do 20. října 2009. (datum doručení na FSS). Výběrové řízení proběhne formou výběru ze zaslané dokumentace kandidátů.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava