Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na řízení a sebeřízení v sociální oblasti

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení:

Katedra metod sociální práce

  • místo odborného asistenta se zaměřením na řízení a sebeřízení v sociální oblasti
    (pracovní úvazek 20 %)

Předpokládaný nástup:

  • 1. září 2009 nebo dle dohody

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru
  • zkušenosti s řízením podniku
  • zkušenosti s personálním řízením

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem pedagogické činnosti zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií OU do 17. srpna 2009 (datum doručení na FSS).

Výběrové řízení proběhne formou výběru ze zaslané dokumentace.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava