Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na právo občanské, pracovní a trestní

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení:

katedra sociální práce

  • místo odborného asistenta se zaměřením na právo občanské, pracovní a trestní
    (pracovní úvazek 50 %)

Předpokládaný nástup:

  • 1. září 2009

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ v  oboru právo
  • pedagogická činnost v oboru
  • aktivní publikační činnost v oboru

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem pedagogické a publikační činnosti zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií OU do 31. května 2009 (datum doručení na FSS).

Výběrové řízení proběhne dne 9. června 2009 v 9,00 hod.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava