Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent sociální práce se zaměřením na metody sociální práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení:

katedra metod sociální práce

  • místo odborného asistenta se zaměřením na metody sociální práce
    (pracovní úvazek 100 %)

Předpokládaný nástup:

  • 1. července 2009 nebo dle dohody

Kvalifikační předpoklady:

  • magisterské vzdělání v sociální práci či příbuzných disciplínách,
  • aktivní pedagogická činnost v oboru,
  • aktivní účast na publikační činnosti.

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem pedagogické a publikační činnosti zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií OU do 31. května 2009 (datum doručení na FSS).

Výběrové řízení proběhne dne 9. června 2009 v 9,00 hod.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava