Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Asistent v oboru odborné praktické vzdělávání

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení č.j. OU-79511/20-2021 na obsazení pracovního místa:

 • asistent v oboru odborné praktické vzdělávání
  na Katedře sociální práce, akademická pozice

Typ systemizovaného místa:

 • asistent

Předpokládaný nástup:

 • 1. listopadu 2021

Pracovní úvazek:

 • 50 % (dle dohody)

Pracovní smlouva:

 • doba určitá

Kvalifikační požadavky:

 • magisterské vzdělání v sociální práci či příbuzném oboru
 • aktivní pedagogická a publikační činnost v oboru
 • znalost AJ na úrovni B2

Další požadavky:

 • praxe v oboru min. 3 roky
 • komunikační a organizační schopnosti
 • samostatnost, schopnost práce v týmu

Hlavní náplň práce:

 • výuka v bakalářských studijních programech v oblasti praxe sociální práce
 • administrace praxí
 • vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací
 • participace na výzkumných projektech katedry
 • publikační činnost v oboru
 • podíl na organizačním zabezpečení výzkumné činnosti, pedagogické činnosti a chodu pracoviště

Pracovní zařazení:

Asistenti lektoři. Asistent v oboru odborné praktické vzdělávání. S doporučením zahájit relevantní studium Ph.D.

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené
 • možnost práce z domova
 • 5 dnů volna k léčení
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • motivační dopis
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti
 • přehled publikační činnosti za posledních 5 let (v případě publikace)

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomností uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Přihlášky s požadovanými dokumenty zasílejte na níže uvedenou adresu do 14. října 2021 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Alena Kwintová
Mlýnská 5
702 00 Ostrava

e-mail: