Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí Katedry sociální práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení, čj. OU-24314/20-2020, na obsazení pracovního místa:

 • Vedoucí Katedry sociální práce

Typ systemizovaného místa:

 • odborný asistent nebo docent

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2020

Pracovní úvazek:

 • 100 %

Pracovní smlouva:

 • doba určitá

Požadované vzdělání a praxe:

 • min. ukončené doktorské studium v oboru sociální práce či příbuzném sociálně vědním oboru
 • organizační schopnosti, schopnost motivovat a vést kolektiv
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru
 • zkušenost s pedagogickou činností
 • znalost AJ na úrovni B2
 • morální a občanská bezúhonnost

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené
 • možnost práce z domova
 • 5 dnů volna k léčení
 • příspěvek na stravování v případě úvazku od 70ti %
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • motivační dopis
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti
 • přehled publikační činnosti a řešených projektů za posledních 5 let
 • zpracování koncepce rozvoje katedry na tříleté funkční období a s výhledem na po něm následující dva roky (součástí koncepce musí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj vzdělávací činnosti, rozvoj tvůrčí činnosti a internacionalizace).

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiál výběrovou komisí.

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 4. července 2020 zaslali přihlášku s požadovanými dokumenty na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Alena Kwintová
Mlýnská 5
702 00 Ostrava

e-mail: