Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent v oboru zdravotně-sociální péče

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení, čj. OU-21845/20-2020, na obsazení pracovního místa:

 • odborný asistent v oboru zdravotně-sociální péče,
  pracovní úvazek 50 nebo 100% dle dohody, na Katedře zdravotně-sociálních studií

Typ systemizovaného místa:

 • Odborný asistent

Pracovní zařazení:

 • odborný asistent v oboru zdravotně-sociální péče, garant odborného praktického vzdělávání

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2020 nebo dle dohody

Pracovní úvazek:

 • 50 nebo 100 % (dle dohody)

Pracovní smlouva:

 • doba určitá

Požadované vzdělání a praxe:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce, zdravotně-sociální péče nebo příbuzném zdravotnickém oboru
 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru sociální práce, sociální politika, ošetřovatelství, ...
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru zdravotně-sociální péče, sociální práce a příbuzných oblastech
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
 • aktivní klinická praxe výhodou
 • znalost AJ na úrovni B2
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci
 • morální a občanská bezúhonnost
 • schopnost práce v týmu, loajálnost

Popis činností:

 • garant odborné praxe programů Zdravotně-sociální péče a Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
 • garantování a výuka předmětů v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v oblasti zdravotně-sociální péče a rehabilitace
 • vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací
 • členství v komisích státních závěrečných zkoušek bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
 • vedení a participace na výzkumných projektech katedry
 • publikační činnost v oboru
 • podíl na mezinárodní spolupráci

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené
 • možnost práce z domova
 • 5 dnů volna k léčení
 • příspěvek na stravování v případě úvazku od 70ti %
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • motivační dopis
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti
 • přehled publikační činnosti za posledních 5 let (v případě publikace)

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomností uchazečů posouzením zaslaných materiál výběrovou komisí.

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Přihlášky s požadovanými dokumenty zasílejte na níže uvedenou adresu do 24. dubna 2020 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Alena Kwintová
Mlýnská 5
702 00 Ostrava

e-mail: