Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry sociální práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení:

Katedra sociální práce

  • místo vedoucího katedry sociální práce
    (pracovní úvazek 100 %)

Předpokládaný nástup:

  • 1. ledna 2009

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ v příslušném oboru
  • pedagogická činnost v oboru
  • zahájené nebo ukončené doktorandské studium
  • účast na vědeckovýzkumné a publikační činnosti
  • prokazatelné předpoklady dalšího vědeckého růstu.

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem publikační a pedagogické činnosti zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií OU do 30. listopadu 2008 (datum doručení na FSS).

Výběrové řízení proběhne formou výběru ze zaslané dokumentace kandidátů.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava