Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Profesor pro obor metody sociální práce / Professor for the field of Social Work Methods

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení:

Katedra metod sociální práce

 • místo profesora v oboru metody sociální práce
  (pracovní úvazek 70 %)

Předpokládaný nástup:

 • 9. února 2009

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ v příslušném oboru
 • úspěšné ukončení inauguračního řízení
 • vědeckovýzkumná a publikační činnost
 • výuka ve světovém jazyce

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem publikační a pedagogické činnosti zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií OU do 30. listopadu 2008 (datum doručení na FSS).

První kolo výběrového řízení proběhne formou výběru ze zaslané dokumentace kandidátů.

The Dean of the Faculty of Social Studies of the University of Ostrava announces a vacancy for the post

 • Professor for the field of Social Work Methods
  at the Department of Social Work Methods (part-time contract: 70% of standard full-time contract hours)

Expected start date:

 • February 9, 2009

Requirements of candidates:

 • Academic education in the relevant field
 • Successful inauguration as professor
 • Scientific research and publication activities
 • Ability to teach in a major international language

Applications:

Applications supported by attested documents on qualifications, personal history form, structured CV and overview of publication and pedagogical activities should be sent to the Faculty of Social Studies. Deadline for applications: November 30, 3008 (delivery date).

Candidates for the first round of the selection process will be chosen on the basis of the documentation delivered.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava