Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností v oboru zdravotně-sociální péče

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 • odborný asistent s vědeckou hodností v oboru zdravotně-sociální péče,
  pracovní úvazek 0,5 - 1,0 (dle domluvy) na Katedře sociálních věd, akademický pracovník

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2019

Požadované vzdělání a praxe:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce nebo zdravotnických oborů
 • Ph.D. v oboru sociální práce, sociální politika, ošetřovatelství nebo příbuzného oboru
 • Aktivní publikační činnost v oboru
 • Světový jazyk – úroveň B2
 • Praxe v oboru vítána
 • Pedagogická praxe na VŠ vítána
 • Samostatnost, schopnost práce v týmu

Pracovní zařazení:

 • odborný asistent s vědeckou hodností v oboru zdravotně-sociální péče

Pracovní smlouva:

 • doba určitá

Popis činností:

 • Garantování a výuka předmětů v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v oblasti sociální práce s vybranými cílovými skupinami, v oblasti zdravotně-sociální péče a rehabilitace.
 • Vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací.
 • Členství v komisích státních závěrečných zkoušek bakalářských a navazujících magisterských studijních programů.
 • Vedení a participace na výzkumných projektech katedry.
 • Publikační činnost v oboru.
 • Podíl na mezinárodní spolupráci.
 • Aktivní klinická praxe.
 • Garant praxe programu Zdravotně-sociální péče.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • motivační dopis
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti
 • přehled publikační činnosti za posledních 5 let (v případě publikace)

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Přihlášky s požadovanými dokumenty zasílejte na níže uvedenou adresu do 7. července 2019 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Alena Kwintová
Mlýnská 5
702 00 Ostrava

e-mail: