Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor metody sociální práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení na:

Katedra metod sociální práce

  • místo odborného asistenta s vědeckou hodností v oboru metody sociální práce
    (pracovní úvazek 100%)

Předpokládaný nástup:

  • 1. září 2008

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ v příslušném oboru
  • probíhající nebo ukončené doktorandské studium
  • vědeckovýzkumná a publikační činnost
  • prokazatelné předpoklady dalšího vědeckého růstu

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií OU do 31. července 2008.

V případě osobního doručení výše zmíněných dokladů ve dnech 28. - 31. července 2008, kdy je budova na ulici Fráni Šrámka uzavřena, předejte na podatelnu Rektorátu Ostravské univerzity, Dvořákova 7, Ostrava 1.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava