Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Garant a tvůrce tematických studijních bloků Etika v sociální práci a facilitace poradního Sboru uživatelů

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst:

 • garant a tvůrce tematických studijních bloků Etika v sociální práci a facilitace poradního Sboru uživatelů
  na Katedře sociální práce, akademický/á pracovník/pracovnice

Kvalifikační požadavky:

 • Postgraduální vzdělání v oboru sociální práce, či započaté doktorské studium v oboru, případně Mgr. vzdělání v oboru sociální práce, psychologie.
 • Praxe v oboru 5 let.
 • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka. Zkušenost s facilitací vítána.
 • Publikační činnost vítána.

Předpokládaný nástup:

 • 1. dubna 2019

Pracovní úvazek:

 • 20 % – 50 %

Pracovní smlouva:

 • doba určitá do 31. srpna 2019 (zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost/MD)

Požadované dokumenty:

 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • profesní životopis
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • přehled publikační a tvůrčí činnosti s důrazem na posledních 5 let

Žádáme zájemce, aby přihlášku s požadovanými dokumenty zaslali na níže uvedenou adresu do 22. března 2019 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Alena Kwintová
Mlýnská 5
702 00 Ostrava

e-mail: