Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na administraci a výuku odborných praxí

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 • odborný asistent se zaměřením na administraci a výuku odborných praxí,
  pracovní úvazek 50% na Katedře sociální práce, akademický pracovník

Předpokládaný nástup:

 • od 1. července 2019

Kvalifikační požadavky:

Požadované vzdělání a praxe:

 • Absolutorium magisterského studijního oboru sociální práce
 • Absolutorium magisterského studijního oboru příbuzného s výše uvedeným, s odbornou praxí minimálně 3 roky v oblasti sociální práce
 • Publikační činnost v oblasti sociální práce
 • Praxe v oboru
 • Pedagogická praxe na VŠ vítána
 • Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Samostatnost, schopnost práce v týmu

Pracovní zařazení:

odborný asistent se zaměřením na administraci a výuku praxí. S doporučením zahájit relevantní studium Ph.D.

Pracovní smlouva:

 • Doba určitá

Přihlášky:

Doložené doklady zasílejte na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 22. února 2019. (datum doručení na FSS OU).

Požadovaná dokumentace:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled publikační činnosti.

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Alena Kwintová
Mlýnská 5
702 00 Ostrava

e-mail: