Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na statistickou analýzu dat

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 • odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na statistickou analýzu dat
  na Katedře sociálních věd, akademický pracovník

Kvalifikační požadavky:

 • Ph.D. v příslušném oboru
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru
 • jazykové znalosti: angličtina
 • předpoklady pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup:

 • leden 2019 (dle dohody)

Pracovní úvazek:

 • 30% - 50%

Pracovní smlouva:

 • Doba určitá

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • motivační dopis
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti
 • přehled publikační činnosti.

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 31. prosince 2018 zaslali přihlášku s požadovanými dokumenty na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava