Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na zdravotnictví a zdravotně-sociální péči

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 • odborný asistent se zaměřením na zdravotnictví a zdravotně-sociální péči
  na Katedře sociálních věd, akademický pracovník

Kvalifikační požadavky:

 • absolutorium magisterského studijního oboru nelékařské zdravotnické profese / zdravotnický pracovník optimálně s aktivní registrací MZ a odbornou praxí minimálně 3 roky s preferencí v oblasti paliativní zdravotně-sociální péče anebo,
 • absolutorium magisterského studijního oboru sociální práce se zdravotnickým profilem jednoznačně prokázaným v seznamu předmětů oboru, s odbornou praxí minimálně 3 roky s preferencí v oblasti paliativní zdravotně-sociální péče nebo,
 • absolutorium magisterského studijního oboru příbuzného s výše uvedenými, s odbornou praxí minimálně 3 roky s preferencí v oblasti paliativní zdravotně-sociální péče,
 • publikační činnost v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péči,
 • praxe v oboru,
 • pedagogická praxe na VŠ v požadovaném oboru vítána,
 • aktivní znalost anglického nebo německého jazyka,
 • komunikační a organizační schopnosti,
 • pečlivost, samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup k práci.

Pracovní zařazení:

 • odborný asistent se zaměřením na zdravotnictví a zdravotně-sociální péči. S doporučením zahájit relevantní studium Ph.D.

Předpokládaný nástup:

 • od 1. září 2018

Pracovní úvazek:

 • 50%

Pracovní smlouva:

 • Doba určitá

Požadované dokumenty:

 • přihláška do výběrového řízení
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 30. června 2018 zaslali přihlášku s požadovanými dokumenty na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava