Zdravotně-sociální péče – bakalářské studium

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje přijímací řízení pro bakalářský studijní program Zdravotně-sociální péče pro akademický rok 2023/2024.

Podmínky přijímacího řízení


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 04. 2023