Proměny sociální práce v čase

Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem „Proměny sociální práce v čase“ pořádané u příležitosti 25. výročí jejího založení.

Konference se koná 27. září 2022 od 9 hod. v Aule Ostravské univerzity, Českobratrská 16, Ostrava pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Bc. Jiřího Navrátila, MBA.

Registrace a další informace jsou dostupné na webových stránkách Odborná konference (caritas.cz).

Leták


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 09. 2022