Přijímací řízení do programu Joint Degree (Ostrava-Vídeň-Trnava) na Fakultě sociálních studií OU

Fakulta získala letos v červnu akreditaci jedinečného studijního programu, jehož část je uskutečňována ve spolupráci s univerzitou v Trnavě a ve Vídni. Zažijte navazující magisterské studium sociální práce v Ostravě i v některém z evropských univerzitních měst. Přihlaste se na navazující magisterský program Joint Degree Sociální práce a sociální podnikání, v prezenční i v kombinované formě studia. V programu Joint Degree máte velký prostor pro rozvoj jazykových znalostí a jeho podstatná část je zaměřena na praxi. Jeden semestr je vyhrazený přímo pro studium v zahraničí. Ke státnicím tak nemusíte vůbec nic dohánět.

Využijte příležitost a přihlaste se ještě v červenci a srpnu do přijímacího řízení na tento nový program na FSS OU. Kromě zkušenosti ze zahraničí si odnesete spoustu praktických znalostí v oblasti sociální ekonomiky a sociálního podnikání, řízení projektů a organizací sociálních služeb, tvorby koncepčních materiálů nebo třeba sociálních inovací.

Chcete se stát sociální pracovnicí či sociálním pracovníkem v sociálním podniku? Přihlaste se do programu Joint Degree!

doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
garantka studijního programu


Nové přijímací řízení do programu Joint Degree
Nové přijímací řízení do programu Joint Degree
Nové přijímací řízení do programu Joint Degree
Nové přijímací řízení do programu Joint Degree
Nové přijímací řízení do programu Joint Degree
Nové přijímací řízení do programu Joint Degree
Nové přijímací řízení do programu Joint Degree
Nové přijímací řízení do programu Joint Degree
Nové přijímací řízení do programu Joint Degree

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 07. 2022