Promoce absolventů Fakulty sociálních studií OU v září 2022

Promoce Fakulty sociálních studií OU se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2022 a v pátek 16. září 2022, a to přímo v naší budově – v aule Ostravské univerzity (budova B, Českobratrská 16, 702 00 Ostrava).

Absolventi, kteří se promoce chtějí zúčastnit, musejí provést registraci prostřednictvím formuláře na Portálu OU a provést úhradu za náklady spojené se slavnostním ukončením studia ve výši 400,- Kč, předpis pro tuto úhradu bude absolventovi vygenerován po dokončení registrace. Registraci je možné provést nejpozději do 5. září 2022.

Harmonogram promocí:

Promoce navazujících magisterských programů proběhnou ve čtvrtek 15. září 2022, absolventi bakalářských studijních programů pak budou promováni v pátek 16. září 2022. Přesný harmonogram promocí s rozpisem podle konkrétních programů a specializací bude zveřejněn nejpozději 12. září 2022.

  • K promoci se, prosím, dostavte v čase uvedeném pro nástup absolventů, před samotným obřadem proběhne nácvik slavnostního aktu. Pozdě příchozím absolventům nemusí být umožněno se ceremoniálu zúčastnit!
  • Své rodinné příslušníky a hosty, prosím, pozvěte až na hodinu slavnostního zahájení promoce, sál bude otevírán cca 10 minut před zahájením slavnostního ceremoniálu.
  • Doba trvání celého aktu je cca 1 hodinu.
  • Foto je zajištěno.

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou své diplomy osobně vyzvednout od 14. července 2022 v úředních hodinách na studijním oddělení FSS OU, Českobratrská 16, 702 00 Ostrava, jiný termín nebo způsob předání je možný po předchozí domluvě.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 07. 2022