Kriminologické dny

Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity pořádá ve dnech 27.-29. června 2022 devátý ročník konference KRIMINOLOGICKÉ DNY.

Konference se uskuteční v Ostravě v budově Fakulty sociálních studií (budova B - Českobratrská 1182/16, 702 00 Ostrava).

Veškeré informace a on-line registrační formulář naleznete na webových stránkách České kriminologické společnosti.

Přihlášku je možno zasílat do 30. dubna 2022.

Zájem o aktivní přednesení referátu, včetně jeho názvu a stručné anotace, uveďte prosím přímo v příslušné kolonce přihlášky. Upozorňujeme, že přijetí příspěvku a jeho zařazení do programu závisí na rozhodnutí organizátorů konference. Opět je možné přihlásit i poster.

Program konference bude upřesněn po skončení registrace.


Pozvánka ke stažení soubor pdf 0,13 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 04. 2022