FSS OU v prosinci organizovala workshop „Budoucnost prevence kriminality“

Začátkem prosince uspořádala Katedra sociální práce FSS OU on-line workshop s názvem Budoucnost prevence kriminality, který byl finančně podpořen Magistrátem města Ostravy prostřednictvím účelové dotace v oblasti prevence kriminality.

V on-line prostoru se setkalo přes 20 účastníků z veřejnosprávních i nevládních institucí z Ostravy i blízkého okolí, aby společně diskutovali nad aktuálními výzvami prevence kriminality a jiných rizikových jevů na Ostravsku. Program akce byl rozdělen do tří tematických částí.

První část byla věnována diskusním vstupům třech hostek: JUDr. PhDr. Jany Firstové, Ph.D., LL.M., MBA z Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú., Mgr. Tereze Dvořákové z Katedry antropologie FF ZČU a organizace Tady a teď, o.p.s., a Mgr. Heleny Horálek z Kliniky adiktologie 1. LF UK. Pozvané expertky ve svých příspěvcích hodnotily současný stav prevence kriminality a jiných rizikových jevů s přihlédnutím k policii, sociálním pracovníkům a školám jako jeho nejdůležitějším aktérům.

Ve druhé části sdíleli účastníci workshopu prostřednictvím řízené diskuse své vlastní zkušenosti o různých aspektech prevence kriminality. Konkrétně byly diskutovány příklady dobré praxe, bariéry úspěšné realizace preventívních opatření, využívání empirické evidence pro jejich nastavení a vyhodnocování, rozšíření zacílení preventních opatření o prostorové hledisko, ale i představy o ideálních preventivních opatřeních v budoucnosti.

V závěrečné části představili organizátoři workshopu Petr Kupka, Václav Walach a Benjamin Petruželka novou magisterskou studijní specializaci Sociální práce a kriminologie, která odstartuje na Fakultě sociálních studií od podzimu 2022 a do níž lze již dnes podávat přihlášky.


logo


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 01. 2022