Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich specializací (FSS / 2021)

Právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkanky fakulty, které uchazeč obdrží poštou do vlastních rukou.

Fakulta neposkytuje informace na základě telefonátu nebo e-mailu.

typ programunázev programu
bakalářskýSociální práce
bakalářskýZdravotně-sociální péče
navazující magisterskýSociální práce
navazující magisterskýZdravotně-sociální péče a rehabilitace
doktorskýSociální práce

Legenda:

  • 10 - přijat na základě výsledků přijímací zkoušky
  • 11 - navržen na přijetí
  • 20 - nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
  • 24 - nepřijat pro nesplnění dalších podmínek přijetí
  • 40 - postoupen ke zvážení
  • 71 - přijat na VŠ bez přij. zk. - výborný prospěch, maturita s vyznamenáním
  • 90 - nedostavil se k přijímacímu řízení

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 08. 2021