Promoce absolventů Fakulty sociálních studií OU v září 2021

Promoce Fakulty sociálních studií OU se uskuteční ve čtvrtek 9. září 2021 a v pátek 10. září 2021, a to přímo v naší budově – v aule Ostravské univerzity (Českobratrská 16, 702 00 Ostrava).

Absolventi, kteří se promoce chtějí zúčastnit, musejí provést registraci prostřednictvím formuláře na Portálu OU a provést úhradu za náklady spojené se slavnostním ukončením studia ve výši 400,- Kč, předpis pro tuto úhradu bude absolventovi vygenerován po dokončení registrace. Registraci je možné provést nejpozději do 3. září 2021.

Harmonogram promocí:

Přesný harmonogram promocí s rozpisem podle konkrétních oborů bude zveřejněn nejpozději 7. září 2021.  • K promoci se, prosím, dostavte v čase uvedeném pro nástup absolventů, před samotným obřadem proběhne nácvik slavnostního aktu. Pozdě příchozím absolventům nemusí být umožněno se ceremoniálu zúčastnit!
  • Své rodinné příslušníky a hosty, prosím, pozvěte až na hodinu slavnostního zahájení promoce, sál bude otevírán cca 10 minut před zahájením slavnostního ceremoniálu.
  • Doba trvání celého aktu je cca 1 hodinu.
  • Foto je zajištěno, na místě je také možnost zakoupení květin.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce, si mohou své diplomy vyzvednout od 15. července 2021 v úředních hodinách na studijním oddělení FSS OU, Českobratrská 16, 702 00 Ostrava, jiný termín nebo způsob předání je možný po předchozí domluvě.

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 07. 2021