Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

V říjnu odstartoval virtuální Intercultural Project Management 2020 (ICPM)

Současné situaci se musely přizpůsobit i pravidelné vzdělávací aktivity jako je například výuka v zahraničí. V letošním roce je Mezinárodní projektový management 2020 (ICPM) realizován poprvé online. Tato nová skutečnost umožnila a nastavila o to intenzivnější spolupráci mezi všemi partnery. Do projektu je zapojeno sedm zahraničních univerzit sítě SOWOSEC (Social Work and Social Economy), které je Fakulta sociálních studií členem. Konkrétně se jedná o FH Campus Wien, Universitatea Babeş-Bolyai, Hochschule für Angewandte WissenschaftenMünchen, Debreceni Egyetem, Ostravská univerzita, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Trnavská univerzita v Trnave.

Projektu se letos účastní 90 studentů, 19 organizací sociální práce ze všech participujících zemí. Koordinaci a konzultace zajišťuje 14 odborníků ze zapojených univerzit. Fakulta sociálních studií navázala v rámci tohoto projetu spolupráci s organizaci SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem a Rozkoš bez rizika. Do projektu se zapojí také konzultantka z praxe, která bude poskytovat odborný vhled do známé problematiky. Výuka se musela přizpůsobit virtuálnímu prostředí, proto se projekt rozdělil na několik navazujících fází. Zapojení studující z fakulty v současné době připravují informační materiály a videa o těchto organizacích. Následně si budou vybírat své priority z 19 spolupracujících organizací ze sedmi zemí. V průběhu listopadu budou studující v rámci projektu zpracovávat v týmech inovativní projekty pro organizace sociální práce. Z Fakulty sociálních studií se zapojí 8 studujících programu Sociální práce a nové specializace Rozvoj a řízení v sociální práci, připojí se také 7 studentů programu Erasmus+ a VIA. Ve dnech 17.-20. listopadu 2020 proběhne ONLINE WEEK, který bude zahrnovat přednášky zaměřené na sociální politiku a sociální ekonomiku zapojených zemí. Poslední den se uskuteční prezentace návrhů projektů. Nicméně prezentace ještě neznamená ukončení celého projektu, protože studující budou na svých návrzích usilovně pracovat a precizovat je až do konce prosince.

Jedná se o unikátní projekt, který v daném rozsahu nebyl doposud realizován. Fakultu sociálních studií v tomto projektu zastupuje dr. Šárka Dořičákovádr. Anna Musialová, které mají s mezinárodním projektovým managementem bohaté zkušenosti.


Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
koordinátorka SOWOSEC


SOWOSEC


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 10. 2020

facebook
instagram
rss
social hub