Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Promoce Fakulty sociálních studií OU v září 2020

Promoce Fakulty sociálních studií OU se uskuteční ve čtvrtek 17. září 2020 a v pátek 18. září 2020, a to přímo v naší budově – v aule OU (Českobratrská 16, 702 00 Ostrava).

Absolventi, kteří se promoce chtějí zúčastnit, musejí provést registraci prostřednictvím formuláře na Portálu OU a provést úhradu za náklady spojené se slavnostním ukončením studia ve výši 400,- Kč, předpis pro tuto úhradu bude absolventovi vygenerován po dokončení registrace. Registraci je možné provést nejpozději do 6. září 2020.

Harmonogram promocí:

termín konánínavazující magisterské obory:čas nástupu absolventůčas zahájení promoce
17. září 2020 Management organizací služeb sociální práce (KOMBI)8:209:00
17. září 2020 Sociální práce (PREZ) 8:20 9:00
17. září 2020 Sociální práce (KOMBI) 10:20 11:00
17. září 2020 Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (KOMBI) 10:20 11:00
termín konáníbakalářské obory:čas nástupu absolventůčas zahájení promoce
18. září 2020 Zdravotně sociální pracovník (PREZ)8:20 9:00
18. září 2020 Komunitní rozvoj (PREZ)8:20 9:00
18. září 2020 Sociální práce (PREZ)
Pozn.: absolventi s osobním číslem S16200, S16059, S16068, S15081, S16070, S16075.
8:209:00
18. září 2020 Sociální práce (PREZ) 10:20 11:00
18. září 2020 Sociální práce (KOMBI) 12:2013:00

V současné chvíli platí následující omezení pro slavnostní promoci:

  • Absolventi i hosté slavnostního obřadu mají povinnost si po celou dobu své přítomnosti v budově fakulty chránit své dýchací cesty vhodnými ochrannými prostředky (např. respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).
  • Všem doporučujeme, aby po vstupu do budovy provedli u recepce desinfekci rukou.

S ohledem na vývoj situace v ČR se výše uvedené informace mohou změnit, proto, prosím, sledujte tuto webovou stránku, kterou pro vás budeme v případě potřeby ihned aktualizovat.

  • K promoci se, prosím, dostavte v čase uvedeném pro nástup absolventů, před samotným obřadem proběhne nácvik slavnostního aktu. Pozdě příchozím absolventům nemusí být umožněno se ceremoniálu zúčastnit!
  • Své rodinné příslušníky a hosty, prosím, pozvěte až na hodinu slavnostního zahájení promoce, sál bude otevírán cca 10 minut před zahájením slavnostního ceremoniálu.
  • Doba trvání celého aktu je cca 1 hodinu.
  • Foto je zajištěno, na místě je také možnost zakoupení květin.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce, si mohou své diplomy vyzvednout od 22. července 2020 v úředních hodinách na studijním oddělení FSS OU, Českobratrská 16, 702 00 Ostrava, jiný termín nebo způsob předání je možný po předchozí domluvě.

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 09. 2020

facebook
instagram
rss
social hub