Buddy program

FF/KAA/BUDDY

Interkulturní komunikace v praxi: buddy programme OU
výběrový předmět C otevřený studentům všech fakult OU

Kredity: 4
Podmiňující předměty: 0
Způsob zakončení: zápočet

Cíle předmětu (anotace):

Předmět je určen studentům, kteří mají zájem rozvíjet své komunikační kompetence v cizím jazyce, především v jazyce anglickém, a současně pracovat také na svých kompetencích interkulturních. Interkulturní kompetence se rozvíjí zkušeností s kontaktem, popř. střetem kultur, představuje připravenost na běžnou osobní a pracovní komunikaci a spolupráci lidí z různého kulturního prostředí, tj. předpokládá otevřenost, očekávání jinakosti a respekt k ní, flexibilitu i asertivitu v takových kontaktech.

Předmět se realizuje aktivní účastí studenta v buddy programu organizovaném studentským spolkem Ostravské univerzity Erasmus Student Network Ostravská.

Obsah:

  • Včasná registrace studenta předmětu v buddy programu ESN Ostravská v aktuálně zveřejněném termínu relevantním pro daný semestr;
  • absolvování školení pro nové buddies realizované ESN Ostravská;
  • péče o zahraniční studenty přijíždějící na OU v daném semestru, přesněji:
    • péče před příjezdem studenta, zvl. se studentem se spojit a domluvit se na příjezdu, zodpovědět případné dotazy studenta a přidat ho do komunikační skupiny ESN Ostravská.
    • péče při příjezdu studenta do Ostravy, zvl. vyzvednutí studenta na nádraží a ubytování na kolejích. V následujících dnech ho zavést k danému koordinátorovi a vyřídit Odisku a ISIC.
    • průběžná podpora zahraničních studentů v průběhu jejich pobytu, zvl. odpovídání na dotazy osobně i emailem a řešení případných jazykových a kulturních bariér dle potřeby (doprovodné tlumočení, objasňování situací apod.).
  • poskytnutí zpětné vazby k práci buddies a k realizaci celého buddy programu a sdílení zkušeností dle potřeb ESN Ostravská/fakulty/univerzity.

Literatura: www.esn-ostravska.cz/be-buddy

Požadavky na studenta:

Důsledné a zodpovědné naplnění všech bodů obsahu předmětu.
Průběžná operativní komunikace s koordinátorem buddy programu ESN Ostravská.
Garant: Renáta Tomášková


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 01. 2020