Jak se můžete přihlásit?

  • Vašim hlavním průvodcem a pomocníkem budou Erasmus koordinátoři na Vaší fakultě a katedře.
  • Navštivte Mobility Day, kde se dozvíte podrobnější informace i zkušenosti Vašich spolužáků, kteří už na Erasmu byli. Koná se obvykle v listopadu a informace o termínu dostanete e-mailem.
  • Přihlaste se do výběrového řízení na své fakultě (na FSS OU obvykle v březnu pro mobility v následujícím ak. roce.)
  • Vytipujte si univerzitu, na kterou chcete vyjet. Seznam univerzit, se kterou má Vaše fakulta uzavřenou smlouvu, je zveřejněný na webu fakulty v sekci mezinárodní spolupráce. Ověřte si, že na vybrané univerzitě nabízejí předměty z Vašeho oboru a že jazyk studia odpovídá Vašim předpokladům.
  • Vyhledejte si organizaci, kde byste chtěli realizovat stáž. Inspirovat se můžete Vašimi spolužáky, doporučením pedagogů nebo sami oslovit organizaci, která Vám umožní získat praxi ve Vašem oboru.
  • Dosažené výsledky ze zahraniční mobility budou zaznamenány do Vašeho Diploma Supplement.
  • Zjistěte si více informací u fakultního či katedrového koordinátora. Kontakty na fakultní koordinátory najdete na této stránce dole.
  • Uznávání studijních výsledků získaných v zahraničí soubor pdf 0,22 MB

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 01. 2023