Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Akademický senát vyhlašuje volbu rektora Ostravské univerzity pro volební období 2019-2023

Na svém pravidelném zasedání dne 17. září 2018 Akademický senát Ostravské univerzity vyhlásil volbu rektora Ostravské univerzity pro funkční období 1. března 2019 – 28. února 2023, schválil harmonogram a jmenoval volební komisi v čele s PhDr. Ilonou Plevovou, PhD., předsedkyní AS OU.

Harmonogram:

 • 12. října 2018 do 12:00 – termín pro podání přihlášky na kandidáta

  Náležitosti přihlášky kandidáta
  1. písemný souhlas kandidáta se zařazením na seznam kandidátů v listinné podobě
  2. písemná podpora minimálně dvaceti členů akademické obce OU z kurie akademických pracovníků v listinné podobě, která musí obsahovat:
   • jméno, příjmení a tituly navrhovaného kandidáta, podpis kandidáta
   • jméno, příjmení a tituly navrhovatele/ů s podpisem
   • identifikace příslušnosti navrhovatele/ů k akademické obci OU (název pracoviště)
    (doporučený formulář ke stažení)
  3. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v originále nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. 12. 1971)
  4. profesní životopis
  5. volební program

  Doručení přihlášky a povinných příloh:
  V zalepené obálce s označením „Volby rektora 2019-2023“ adresované předsedkyni volební komise a doručené přes podatelnu OU (bude vydáno potvrzení o přijetí přihlášky).

 • 15. října 2018 – schůzka volební komise (sestavení kandidátní listiny)

 • do 17. října 2018 – zveřejnění kandidátní listiny

 • 5. listopadu 2018 v 16:00 – Shromáždění akademické obce OU

 • 19. listopadu 2018 v 13:00 – zasedání AS OU – volba kandidáta na rektora

PhDr. Ilona Plevová, PhD.
předsedkyně AS OU


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2018

facebook
instagram
rss
social hub