Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Konference

Ostravská univerzita

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE European Dimension in Social Work Education and Practice

organizovaná českou delegací Skupiny Progresivní Aliance Socialistů & Demokratů v Evropském Parlamentu ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity a Evropským výzkumným ústavem sociální práce Ostravské univerzity

Datum a místo konání

24. – 25. září 2018, aula Ostravské univerzity, Českobratrská 16, Ostrava

Cíl konference

Mezinárodní konference je organizována při příležitosti stoletého výročí vzdělávání v sociální práci v České republice a desátého výročí založení Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a Evropského výzkumného institutu sociální práce Ostravské univerzity.

Cílem konference je diskutovat souvislosti vztahu mezi sociální strukturou, sociální politikou a sociální prací v Evropské unii. Vztahy mezi zmíněnými oblastmi jsou poměrně konfliktní, což výrazně komplikuje úsilí institucí Evropské unie o harmonizaci podmínek mezi jejími členskými státy a regiony.

Sociální struktura členských zemí je do značné míry vytvářena a reprodukována politikou velkých nadnárodních firem. Různé země zaujímají různou pozici v rámci vnitropodnikové dělby práce korporací a v důsledku toho se jejich sociální struktura nejen liší, ale v průběhu času je stále více divergentní.

Sociální politika jednotlivých zemí přitom zůstává v gesci národních vlád a v zásadě se snaží s velkou setrvačností udržovat základní parametry tří anebo čtyř sociálních systémů, které popsal ve svých studiích Esping-Andersen. Tlaky globalizace spolu s ofenzívou neoliberální politiky sice vyvíjejí tlak na sbližování těchto systémů směrem k nejúspornějšímu z nich, setrvačnost institucí a národních kultur však těmto tlakům zatím ještě odolává.

V oblasti sociální práce můžeme naopak sledovat poměrně vysoký stupeň harmonizace. Probíhá však způsobem a vyvíjí se směrem, který připouští i jiné než optimistické interpretace.

Pro sociální práci plyne ze stavu sociální struktury a z vývoje sociální politiky v EU jedna dobrá a jedna špatná zpráva. Dobrá zpráva je ta, že sociální práce se v evropských zemích nerozvíjí stejně asymetricky a divergentně jako jejich sociální struktura a na rozdíl od sociální politiky má snahu rozvíjet se v různých zemích EU stejným směrem, tedy konvergovat. Špatná zpráva spočívá v tom, že tato konvergence probíhá tím způsobem, že všude stejným tempem dochází ke zpochybnění a opuštění institucionálního programu.

Program konference

Pondělí 24. září 2018
08:30 – 09:00registrace účastníků (aula Ostravské univerzity)
09:00 – 09:15zahájení konference Janem Latou, rektorem Ostravské univerzity a Alicí Gojovou, děkankou Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
09:15 – 10:15zahajovací přednáška Jana Kellera (poslanec Evropského parlamentu): Social Structure, Social Policy and Social Work in the EU
10:15 – 11:15přednáška Oldřicha Chytila (Ostravská univerzita): Changes in the Society and their Reflection in Theory and Practice of Social Work in the Czech Republic
diskuze k přednášce
11:15 – 11:45přestávka
11:45 – 12:45přednáška Peter Erath (Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Germany): Current Issues of Social Policy and Social Work in Germany
diskuze k přednášce
12:45 – 14:15přestávka na oběd
14:15 – 15:15přednáška Brian Littlechild (University of Hertfordshire, United Kingdom): Social Work Education and Practice in the UK: Government Policy, Professionalisation and Inequalities
diskuze k přednášce
15:15 – 16:15přednáška Walter Lorenz (Free University of Bozen-Bolzano, Italy): Social Work Education for a Social Europe - Challenges in the Face of Individualism, Nationalism and Commercialism
diskuze k přednášce
16:15 – 16:45přestávka
16:45 – 17:45přednáška Hans van Ewijk (University of Humanistic Studies, Utrecht, Netherlands): The Great Transformation and its Impact on Social Work
diskuze k přednášce
19:00 – 21:00společná večeře
Úterý 25. září 2018
09:00 – 10:00přednáška Emmanuel Jovelin (Université Catholique de Lille, France): Social Work in the Face of Weakening of the Welfare State in France - What Consequences?
diskuze k přednášce
10:00 – 11:00přednáška Riina Kiik (Norwegian University of Science and Technology, Norway): What Now - Challenges in Social Work Practice and Teaching in Norway
diskuze k přednášce
11:00 – 11:30přestávka
11:30 – 12:30přednáška Elena Iarskaia-Smirnvova (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia): From social contract to the market of social services: routes and roots of social work professionalization in Russia
diskuze k přednášce
12:00 – 14:00přestávka na oběd
14:00 – 15:00přednáška Mariusz Granoszik (University of Lodz, Poland): The Impact of Social Policy on Social Work in Poland - A Critical Review
diskuze k přednášce
15:00 – 16:00přednáška Bela Szabo (University of Cluj-Napoca, Romania): The Evolution of Social Work in Romania
diskuze k přednášce
16:00 – 17:00přednáška Berta Granja (Institute of Social Service of Porto, Portugal): Ethical challenges on education and practice on social work, facing up changes on society and social policy
diskuze k přednášce
17:00ukončení konference

PlakátZveřejněno / aktualizováno: 10. 09. 2018

facebook
instagram
rss
social hub