OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Koordinační setkání CEEPUS – SOWOSEC

Ve dnech 10. - 12. května 2018 se na Ostravské univerzitě, Fakultě sociálních studií uskutečnila koordinační schůzka v rámci programu Social work and Social Economy (SOWOSEC), které se zúčastnili zástupci těchto partnerských vysokých škol:

  • FH CampusWien, Rakousko
  • Debreceni Egyetem, Maďarsko
  • Uniwersytet Slaski w Katowicach, Polsko
  • Universitatea Babeş-Bolyai of  Cluj-Napoca, Rumunsko
  • Hochschule für angewandte Wissenschaften München, Německo
  • Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
  • Ostravská univerzita, Česká republika.

V úvodu jednání zástupci prezentovali zprávy ze svých domovských univerzit. Následně diskutovali o zkušenostech z Jarní školy a z kurzu Interkulturní projektový management (ICPM) včetně možností financování v příštím roce. Dalším bodem setkání byly výjezdy a příjezdy vyučujících i studentů a diskuze o současných učebních osnovách na každé univerzitě. V závěru setkání se zástupci dohodli na příští schůzce koordinačního výboru SOWOSEC, která se uskuteční 7. prosince 2018 ve Vídni.

Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
koordinátor SOWOSEC
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita


Koordinační setkání  CEEPUS – SOWOSECKoordinační setkání  CEEPUS – SOWOSECKoordinační setkání  CEEPUS – SOWOSEC

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 05. 2018

facebook
rss
social hub